Jämtlands Flyg och Lottamuseum


En
        bild som visar gräs, himmel, byggnad, utomhus
        Automatiskt genererad beskrivning
Diabilder från bland annat F 4 fotograferade av Claes Jörnsköld under åren 1970-1990

Till startsidan


Tp 83. Sista året med Pembroke
R40. Radaranläggning Härnön
Sjukvårdslottautbildning
Flygdag Kramfors
Hkp 4. Flyguppvisning Optand-fältet
Svenska flaggans dag
Flygdag F 15
R40. Radaranläggning Härnön. Bevakningsrunda med hund
Räddningsövning. Samverkan militär och civil personal
Flygdag F 4. Sextioårsjubileum
Flygdag F 4. Sextioårsjubileum
Ceremoni och avslutning frivilligdagarna 1986.
Invigning av F 4 flottiljmuseum
Klargöring JA37 vid flottiljövning
Byggnation av J 35D-monumentet
J 35D-monumentet
Värnpliktsutbilning närskyddspluton
Sektorstabens första övning i nya anläggningen
HMK besök vid Kubbe-basen under TFÖ 87
KFÖ vid Kubbe-basen under TFÖ 87
Värnpliktsutbildning. Slutövning med radarkompani PS-860
CFV, generallöjtnant S-O Olsson på besök
J 35D-monumentet. Vinterbilder
Grupperingsplats PS-860. Vinterbilder
Värnpliktsutbildning. MC-utbildning vinter
Veterinärsbesök vid hundtroppen
Värnpliktsutbildning. Vapentjänst vinter
Haveri JA37. Hallviken 1990-02-08
Värnpliktsutbildning närskyddspluton. Hundtjänst
KFÖ basbataljon Frösön. Soldaterinran
KFÖ basbataljon Frösön. Servicepluton, service/tillsyn JA37 i fält
KFÖ basbataljon Frösön. Grisoperation
KFÖ basbataljon Frösön. Stridsskjutning med värn- och lokalförsvarskompani
Värnpliktsutbildning. Skyddstjänst
Grupperingsplats PS-870
Högvakt
KFÖ radarkompani PS-860. Grisoperation